Privacy statement

Privacybeleid van Harmonie Amicitia en Muziekeducatie Amicitia

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Harmonie Amicitia en Muziekeducatie Amicitia (hierna Amicitia) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Als lid, leerling, ouders/verzorgers van leden of leerlingen, vriend, sponsor of op een andere manier betrokkene van Amicitia geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: Harmonie Amicitia – KvK 40476998 en Muziekeducatie Amicitia – KvK 58015396, beiden gevestigd aan Panoven 14, 3401 RA IJsselstein en ook te bereiken via bestuur@harmonieamicitia.nl

2. Welke gegevens verwerkt Amicitia en voor welk doel

2.1. In het kader van jouw lidmaatschap (als orkestlid en of als leerling – en ouders/verzorgers) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) woonadres en eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld soort lid, instrument, social media accounts.

2.2. Amicitia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten, voor het aan- en afmelden voor certificeringen of lidmaatschappen van derde instanties, voor aanvragen van subsidies van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld (kan ook zijn lesgeld), huur instrument, bijdrage activiteiten, bestellingen en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Voor vriend, sponsor of andere betrokkene geldt dat de volgende gegevens verwerkt kunnen worden:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) woonadres en eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) soort relatie met Amicitia en overige kenmerken die benodigd zijn in het kader van de relatie

Bovenstaande gegevens kunnen ook die van een bedrijf betreffen.

2.4 Amicitia verwerkt de onder sub 3 genoemde gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om de afspraken die gemaakt worden in het kader van de relatie uit te kunnen voeren.

3. Bewaartermijnen

Amicitia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Aansluitend op je lidmaatschap worden de persoonsgegevens gegevens bewaard tenzij je bij het beëindigen aangeeft dit niet te willen. De doelstelling is om je na je lidmaatschap ook op de hoogte te houden van ontwikkelingen en je bijvoorbeeld uit te kunnen nodigen voor oud leden activiteiten.

De gegevens van vriend, sponsor of andere betrokkene worden bewaard zolang die benodigd zijn in het kader van de relatie.

De gegevens worden op aanvraag direct verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amicitia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onder organisatorische maatregelen vallen ook afspraken met docenten en dirigenten die voor Amicitia werkzaam zijn over de voor hen benodigde gegevens.

4.2. Als Amicitia voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden niet zijnde docenten of dirigenten, een zogenaamde verwerker, wordt met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat van Amicitia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amicitia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst informeren.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. Dit kan ook wanneer je klachten hebt over de wijze waarop Amicitia je persoonsgegevens verwerkt.

5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid (1 mei 2020) kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 
Datum Activiteit
 
zaterdag 11 dec 2021
10:00
Wil je eens proberen of de muziekspeeltuin iets is voor uw kinderen? Kom naar de open dag! Open dag Muziekspeeltuin
Verenigingsgebouw
 
zaterdag 18 dec 2021
20:00
Kerstconcert
Nog niet bekend
 
vrijdag 24 dec 2021
Tijd onbekend
Kerstviering Basiliek

 
zondag 10 apr 2022
14:30
Een bijzonder Paasconcert door Harmonie Amicitia in samenwerking met drie solisten: Tamar Niamut - sopraan, Lineke Lever - piano en Oihana Aristizabal Puga - cello. Dit Paasconcert beleeft zijn finale met de Symfonie nr 4 van Johan de Meij.

Paasconcert
Fulcotheater
 
zaterdag 2 jul 2022
14:00
Braderie concert
Overtoom
 
 
Titel Publicatie
 
Christa Grootveld wint Amicitia's Maestro 2021 14 nov '21
 
Kaartverkoop Amicitia's Maestro 26 sep '21
 
Buitenconcert: Verborgen tuinen 15 sep '21
 
Jarig, Amicitia 121 jaar jong!! 12 sep '21
 
Leer in 10 weken een instrument bespelen en geef je eerste concert! 12 sep '21
 
 
SponsorKliks

Privacy statement

Privacybeleid van Harmonie Amicitia en Muziekeducatie Amicitia

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Harmonie Amicitia en Muziekeducatie Amicitia (hierna Amicitia) verwerkt van haar leden, donateurs, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Als lid, leerling, ouders/verzorgers van leden of leerlingen, vriend, sponsor of op een andere manier betrokkene van Amicitia geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: Harmonie Amicitia – KvK 40476998 en Muziekeducatie Amicitia – KvK 58015396, beiden gevestigd aan Panoven 14, 3401 RA IJsselstein en ook te bereiken via bestuur@harmonieamicitia.nl

2. Welke gegevens verwerkt Amicitia en voor welk doel

2.1. In het kader van jouw lidmaatschap (als orkestlid en of als leerling – en ouders/verzorgers) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) woonadres en eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld soort lid, instrument, social media accounts.

2.2. Amicitia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten, voor het aan- en afmelden voor certificeringen of lidmaatschappen van derde instanties, voor aanvragen van subsidies van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld (kan ook zijn lesgeld), huur instrument, bijdrage activiteiten, bestellingen en andere afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Voor vriend, sponsor of andere betrokkene geldt dat de volgende gegevens verwerkt kunnen worden:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
b) woonadres en eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) soort relatie met Amicitia en overige kenmerken die benodigd zijn in het kader van de relatie

Bovenstaande gegevens kunnen ook die van een bedrijf betreffen.

2.4 Amicitia verwerkt de onder sub 3 genoemde gegevens om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om de afspraken die gemaakt worden in het kader van de relatie uit te kunnen voeren.

3. Bewaartermijnen

Amicitia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Aansluitend op je lidmaatschap worden de persoonsgegevens gegevens bewaard tenzij je bij het beëindigen aangeeft dit niet te willen. De doelstelling is om je na je lidmaatschap ook op de hoogte te houden van ontwikkelingen en je bijvoorbeeld uit te kunnen nodigen voor oud leden activiteiten.

De gegevens van vriend, sponsor of andere betrokkene worden bewaard zolang die benodigd zijn in het kader van de relatie.

De gegevens worden op aanvraag direct verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amicitia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onder organisatorische maatregelen vallen ook afspraken met docenten en dirigenten die voor Amicitia werkzaam zijn over de voor hen benodigde gegevens.

4.2. Als Amicitia voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van diensten van derden niet zijnde docenten of dirigenten, een zogenaamde verwerker, wordt met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1. Via het secretariaat van Amicitia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amicitia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst informeren.

5.2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat. Dit kan ook wanneer je klachten hebt over de wijze waarop Amicitia je persoonsgegevens verwerkt.

5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid (1 mei 2020) kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

SponsorKliks